K-Lite Mega Codec Pack 17.1.5

K-Lite Mega Codec Pack 17.1.5

Codec Guide – 57,8MB – Freeware – Mac
ra khỏi 231 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
K-Lite Mega Codec Pack là một bộ sưu tập các codec, các bộ lọc DirectShow và các công cụ.
Codec và DirectShow bộ lọc là cần thiết cho mã hóa và giải mã (chơi) âm thanh và video định dạng.
K-Lite Mega Codec Pack được thiết kế như là một giải pháp thân thiện để chơi tất cả các tệp phim của bạn. Với K-Lite Codec Pack bạn có thể chơi tất cả các âm thanh phổ biến và định dạng video và thậm chí một số định dạng hiếm.
Mega Codec Pack bao gồm tất cả mọi thứ cần thiết để chơi phương tiện truyền thông máy tính trực tuyến và ngoại tuyến. Gói này là từ các nhà sản xuất của K-lite codec pack.

Tổng quan

K-Lite Mega Codec Pack là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Codec Guide.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.719 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của K-Lite Mega Codec Pack là 17.1.5, phát hành vào ngày 08/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 17/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 10.5.5, được sử dụng bởi 7 % trong tất cả các cài đặt.

K-Lite Mega Codec Pack đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 57,8MB.

Người sử dụng của K-Lite Mega Codec Pack đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho K-Lite Mega Codec Pack!

Cài đặt

người sử dụng 17.719 UpdateStar có K-Lite Mega Codec Pack cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản